Sverige har på några decennier gått från att vara en av de tryggaste länderna i världen, till att vara ett av de länder som ligger i topp när det gäller dödsskjutningar, våldtäkter och annan grov och organiserad brottslighet.

Det är ingen tillfällighet att det blivit så.

Alla partier förutom Sverigedemokraterna har under en lång tid varit för en kravlös och ogenomtänkt migrationspolitik. Människor från alla världens orosområden har kunnat få uppehållstillstånd, och till och med medborgarskap, utan att ha haft ett riktigt jobb eller ens lärt sig svenska på en rudimentär nivå.

Vi har dessutom, tack vare medlemskapet i EU/Schengen, där just avsaknaden av gränskontroller är en princip, fått ett stort inflöde av narkotika, vapen och illegala invandrare. Just Sveriges oförmåga att hantera ovanstående, tillsammans med en politiserad och paralyserad polismyndighet samt orimligt låga straff är de främsta orsakerna till den skenande brottsligheten i vårt land idag.

Sverigedemokraterna föreslår därför följande åtgärder för att komma till rätta med de problem som borgerliga och socialdemokratiska regeringar båda har lika stor skuld till:

– Inför obligatorisk utvisning av grovt kriminella utan svenskt medborgarskap.
– Inför möjlighet att återkalla medborgarskap vid terrorbrott.
– Inför bred straffskärpning för upprepade och allvarliga brott.
– Inför riktiga livstidsstraff för särskilt farliga brottslingar.
– Inför skärpt lagstiftning så att hot och våld mot poliser alltid skall bedömas vara ett grovt brott.
– Inför sänkt straffmyndighetsålder då brott begångna av mycket unga personer har blivit vanligare.
– Inför en strikt migrationspolitik samt noggranna och verkningsfulla kontroller vid landets gränser.

Ett genomförande av ovanstående punkter är en förutsättning för att Sverige skall kunna hamna på rätt väg igen.

Stefan Sundberg (SD) Gruppledare Östersunds kommunfullmäktige.
Cassandra Sundin (SD) Riksdagsledamot Jämtland.
Marcus Danielsson (SD) Ordförande SD Östersund och Östra Jämtland.