Första kallelsen till Sverigedemokraterna Östersund och Östra Jämtlands årsmöte den 20 februari 2022

Tid: 14:00

Plats: Meddelas i andra kallelsen

Handlingar: Bifogas i andra kallelsen som tillsänds alla medlemmar via mejl senast 14 dagar innan årsmötet. Handlingarna kommer även finnas upplagda på vår sida och länk till den bifogas i andra kallelsen.

Inregistrering: Mellan 13:00 – 13:45. För att delta på årsmötet måste du även kunna uppvisa legitimation.

Rösträtt: Alla medlemmar som är registerförda senast den 31 december 2021. Nya medlemmar efter den 31 december har rätt att närvara på mötet, men saknar rösträtt.

Anmälan: Du behöver inte anmäla ditt deltagande till årsmötet, men för att kunna planera fika till mötet önskar vi att du anmäler ditt deltagande samt eventuella allergier.

Vi önskar att få din anmälan senast den 13 februari till [email protected] eller via sms till tel. 073-0878342