För en tid sedan presenterade Miljöpartiet i Göteborg ett förslag där partiet vill att svenska föräldrar ska ”ta ansvar” för segregationen genom att placera sina barn i skolor i ”utsatta områden”.

Det är inte första gången Miljöpartiet vill att någon annan ska lösa de problem som just de har varit drivande för att skapa. Nu skriver Marcus Åsling att förslaget kanske kan rädda partiet från att tvingas lämna riksdagen (och många kommunfullmäktige) efter valet i höst.

Det är lite oklart om skribenten stödjer Miljöpartiets förslag. Det är kanske för farligt att i valtider stöta sig med medelklassföräldrar som inte uppskattar mångkultur överhuvudtaget eller bara uppskattar den någon annanstans. Den offentliga debatten om migration, mångkulturalism och dess konsekvenser har i årtionden varit en fråga om hur mycket positivt som kunde framföras och hur mycket negativt som kunde förtigas. Antingen var du en god eller ond, något mellanting fanns inte. Den senaste tiden har problemen med kriminalitet, utanförskap och islamism blivit allt svårare att dölja. Detta har medfört att fler politiska partier vågat lyfta på locket och försiktigt börja fråga sig hur det kunde bli så här?

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och påpekade omedelbart nödvändigheten av ett stopp för fortsatt asylinvandring under överskådlig tid. Något som övriga partier då inte kunde tänka sig. Nu finns möjligheten att efter valet i höst få majoritet för införande av en stram migrationspolitik, öka kraven på människor med utrikes härkomst att anpassa sig till det svenska samhället samt ett tydligare mandat för polis och rättsväsende att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten.

Det står varje miljöpartist, och andra med samma åsikter, fritt att flytta till ett ”utsatt område” med sina barn. Varför de så sällan gör det är en fråga som partiets företrädare borde få svara på. En röst på Sverigedemokraterna i höstens val är en röst för att problemen blir hanterade på riktigt och där våra barn inte behöver betala priset för vissa politikers inkompetens och dåliga samvete.

Stefan Sundberg (SD) gruppledare Östersunds kommunfullmäktige
Ginger Olofsson (SD) vice gruppledare
Cassandra Sundin (SD) riksdagsledamot Jämtland
Marcus Danielsson (SD) ordförande SD Östersund och Östra Jämtland

Debattartikel ÖP 18 Februari 2022
Ska akademikerbarn bussas ut till förortsskolorna?