Bakgrund:

Antalet äldre i samhället ökar samtidigt som den så kallade digitaliseringen fortskrider med oförminskad styrka. Sverigedemokraterna föreslår i och med denna motion att Östersunds kommun tillsätter en äldreombudsman dit de äldre kan vända sig med frågor som kan vara svåra för människor som inte blivit en del av IT-samhället.

Äldreombudsmannen skall vara en neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen, ge stöd vid ansökan om pension, bostad och bostadsbidrag m.m. Vid behov sammankallar äldreombudsmannen till möte mellan utföraren, den enskilde och anhöriga. Ombudsmannen skall även ha en uppsökande verksamhet och skall anordna informationsträffar på äldreboenden och vara en bro mellan de äldre och kommunen.

Tjänsten kan tillsättas genom omprioritering av nuvarande personals arbetsuppgifter eller om
detta inte är möjligt via en nyanställning.

Förslag till beslut:

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

att Östersunds kommun snarast tillsätter en tjänst som äldreombudsman enligt ovan.