Bakgrund:

Sverigedemokraterna i Östersund har tidigare ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om de kommunala bidragen till studieförbundet Ibn Rushd. Detta med tanke på de kopplingar till radikal islamism som förbundet har enligt bland annat MSB och som därmed utgör ett möjligt hot mot Sveriges demokratiska styrelseskick.

I svaret från KSO påpekades att ingen kritik framkommit mot den verksamhet som Ibn Rushd har i Östersunds kommun och att kommunen följer Folkbildningsrådets rekommendationer. På grund av de allvarliga brister i synen på demokrati som framförts mot Ibn Rushd undrar vi om Östersunds kommun genomfört någon granskning av hur de kommunala bidragen använts?

I en fråga till ordföranden för ”Kultur och Fritid” fick vi svaret att ingen speciell granskning utförts och att Ibn Rushd inte har någon kontaktperson i Östersund.

Förslag till beslut:

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

att ge nämnden för kultur och fritid uppdrag att genomföra en granskning huruvida
den verksamhet som Ibn Rushd eventuellt bedriver i Östersund uppfyller de krav på den syn på demokrati som det svenska samhället kräver.

att ge nämnden för kultur och fritid uppdrag att genomföra en granskning huruvida
de kommunala medlen har använts för verksamhet i Östersunds kommun eller ej.

att ge nämnden för kultur och fritid uppdrag att redovisa resultatet av granskningen
till alla partier representerade i Östersunds kommunfullmäktige.