Bakgrund:

Sju gånger fler människor måste idag söka sjukhusvård på grund av en fallolycka än som har varit med om en trafikolycka. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kostar fallolyckor samhället över 20 miljarder per år. Särskilt äldre personer över 65 år utmärker sig i statistiken över fallolyckor och denna form av olyckor ser tyvärr ut att öka.
Att förebygga denna form av olycka inomhus kan vara svårt, men halkskydd eller broddar under skosulorna minskar avsevärt risken för fallolyckor på vinterhalvåret. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att komma ut och röra på sig, och ingen skall behöva känna att de måste stanna inne på grund av halkrisk. Med gratis eller subventionerade halkskydd främjar vi möjligheten för äldre i Östersund att vistas ute på vintern.

Förslag till beslut:
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

att vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en kalkyl över vad kostnaden skulle vara för Östersunds kommun vid gratis eller subventionerade halkskydd för alla Östersundsbor över 65 år.

att vård och omsorgsnämnden får i uppgift att söka kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att gå igenom hur kommunen bäst kan öka säkerheten hos äldre när det gäller fallolyckor i allmänhet.