Bakgrund:

Sveriges migrationspolitik har medfört att människor invandrar till Sverige från länder med helt annan kultur än den Svenska. Detta medför kulturkrockar som svenska politiker och myndigheter hittills inte velat ta på allvar av olika skäl. Sverigedemokraterna ser till exempel med oro på den kvinnosyn som många invandrade män har och som på avgörande punkter skiljer sig från hur det Svenska majoritetssamhället ser på saken. Antalet våldtäkter i Sverige sett till folkmängden är numera bland de högsta i Världen.

Sverigedemokraterna uppmanar därför Östersunds Kommun att införa noggrann upplysning om Svenska värderingar och sedvänjor inom SFI (Svenska För Invandrare) för nyanlända och kommunplacerade. Sverigedemokraterna anser att detta kommer att underlätta integration, motverka kulturkrockar och framtida motsättningar i vårt gemensamma samhälle.

Förslag till beslut:
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att Östersunds Kommun skyndsamt inför information om svenska värderingar som en del av SFI utbildningen.