Nyheter

Sverigedemokraternas budgetförslag för Östersunds Kommun 2022

Förord Östersund står liksom de flesta andra kommuner i Sverige inför betydande problem i framtiden. Till stor del är detta ett resultat av en oansvarig migrations- och integrationspolitik vars konsekvenser påverkar Sveriges kommuner och regioner på nästan alla plan. För att få vår kommun på rätt väg har vi identifierat ett antal områden som vi […]

läs mer

Öppet brev till Mattias Lööw om renoveringar inom Östersundshem

Vi har i media kunnat läsa om Östersundshems ”rekordstora” renoveringsprojekt och att dessa leder till hyresgäster måste bo på annat håll under en lång tid. Dessutom kommer hyran att höjas. Dock meddelar Mattias Lööw, styrelseordförande i Östersundshem att: ”ingen ska behöva bli bostadslös”. Östersundshem lovar att hjälpa hyresgäster som inte klarar höjda hyror: ”Vi ska […]

läs mer

Skall kommuner bekämpa invånarnas ”könsuttryck” och ”könsidentitet”?

På torsdagens kommunfullmäktigemöte (den 21:a Oktober) i Östersund handlade ärende 25 om att anta ”Riktlinjer för Jämställdhet”. Delar av budskapet i denna text är självklara för oss att ställa upp på som ”lika lön för lika arbete” samt ”att stoppa mäns våld mot kvinnor”. Men när vi läser punkt 4.2 (se utdrag nedan) undrar vi […]

läs mer

SD Östersund: Extra KF på distans

Måndagen den 18 Januari hade vi vårt första Kommunfullmäktige för året i Östersund. Ett extra möte på grund av det inställda novembermötet. Sverigedemokraterna ställde två interpellationer till majoriteten. Den första handlade om de bidrag som Östersunds kommun frikostigt delat ut till studieförbundet ”Ibn Rushd” under många år. Till vår förvåning (eller kanske inte) försvarade kommunstyrelsens […]

läs mer

Östersund och integrationen: Ett föredöme för andra kommuner?

På kommunfullmäktige den 6:e februari riktade Sverigedemokraterna en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Frågorna som ställdes var bland annat vad integration egentligen betyder samt om integrationen har misslyckats? Två enligt vårt tycke berättigade frågor då ordet integration inte har någon klar definition samt att politiker på alla nivåer allt oftare talar om ett generellt misslyckande. Vad […]

läs mer