Vad vi vill

Det här vill vi

Sverigedemokraterna Östersund och Östra Jämtland består av kommunerna Östersund, Ragunda och Bräcke som tillsammans har en gemensam förening. Denna sida presenterar vilka vi är och vilka förslag vi lägger fram i respektive kommuner samt övriga nyheter som berör våra kommuner. Vi har också en Facebook sida som uppdateras ofta med lokala och andra viktiga nyheter,

Motioner

SD Östersund: Svenska värderingar vid SFI utbildning

Bakgrund: Sveriges migrationspolitik har medfört att människor invandrar till Sverige från länder med helt annan kultur än den Svenska. Detta medför kulturkrockar som svenska politiker och myndigheter hittills inte velat ta på allvar av olika skäl. Sverigedemokraterna ser till exempel med oro på den kvinnosyn som många invandrade män har och som på avgörande punkter […]

Läs mer

SD Östersund: Avgiftsfria trygghetslarm

Bakgrund: Det har knappast undgått någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har väldigt låg inkomst. Många äldre avstår därför att skaffa trygghetslarm av ekonomiska skäl. Vi ser det därför som en självklarhet att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda trygghetslarm till samtliga pensionärer som har ett behov av trygghetslarm i vård och omsorgssyfte. Efter […]

Läs mer

SD Östersund: Gratis halkskydd till alla över 65 år.

Bakgrund: Sju gånger fler människor måste idag söka sjukhusvård på grund av en fallolycka än som har varit med om en trafikolycka. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kostar fallolyckor samhället över 20 miljarder per år. Särskilt äldre personer över 65 år utmärker sig i statistiken över fallolyckor och denna form av olyckor ser […]

Läs mer

SD Östersund: Kontroll av verksamhet – Ibn Rushd

Bakgrund: Sverigedemokraterna i Östersund har tidigare ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om de kommunala bidragen till studieförbundet Ibn Rushd. Detta med tanke på de kopplingar till radikal islamism som förbundet har enligt bland annat MSB och som därmed utgör ett möjligt hot mot Sveriges demokratiska styrelseskick. I svaret från KSO påpekades att ingen kritik […]

Läs mer

SD Östersund: Inrätta en äldreombudsman i Östersunds Kommun

Bakgrund: Antalet äldre i samhället ökar samtidigt som den så kallade digitaliseringen fortskrider med oförminskad styrka. Sverigedemokraterna föreslår i och med denna motion att Östersunds kommun tillsätter en äldreombudsman dit de äldre kan vända sig med frågor som kan vara svåra för människor som inte blivit en del av IT-samhället. Äldreombudsmannen skall vara en neutral […]

Läs mer

SD Östersund: Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken

Bakgrund: De krav som ställs på personal i välfärdsyrken varierar mellan Sveriges kommuner men i de flesta yrken (utan legitimation) krävs endast SFI på D-nivå. Den utbildningen säkerställer inte att den anställde har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Socialstyrelsen rekommenderar att kunskaperna skall ligga på en högre nivå som motsvarar godkänd kurs […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!